Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

zur887
15:58
8234 ccd7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viakudlaty kudlaty

September 07 2019

zur887
15:35
zur887
14:37
zur887
14:36
zur887
14:04
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
zur887
13:59
1229 62b6 500
Reposted frompapaj papaj viaiblameyou iblameyou
zur887
13:45
A teraz mi powiedz, jak można w sposób nieodwracalny przywiązać się do Ciebie? 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
zur887
13:44
0782 bf53
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
zur887
13:43
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
zur887
13:39
3388 d92f
Reposted fromkarambol karambol viaikari ikari
zur887
13:39
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaikari ikari
zur887
13:38
3069 d7da
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
zur887
13:31
3332 d7cd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakudlaty kudlaty
zur887
12:29
3209 6711 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viaikari ikari
zur887
12:29
zur887
10:41
4116 3c81 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
zur887
10:28
3830 0de4
Reposted fromteijakool teijakool viakudlaty kudlaty

July 19 2019

zur887
23:44
1752 0147 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaikari ikari
zur887
23:43
2190 f80a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
zur887
23:43
1921 f25d 500
Reposted frompunisher punisher viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl