Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

zur887
20:01
zur887
20:01
7594 54b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove
zur887
16:47
zur887
16:47
zur887
16:43
Myślałem, że się z ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na ciebie.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku vianeonv neonv
zur887
16:43
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol vianeonv neonv
zur887
11:35
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
11:03
6567 fd2a 500
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
zur887
09:57
3775 c392 500
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari

May 31 2017

zur887
16:14
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapalina palina
zur887
16:14
zur887
16:02
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacryingangel cryingangel
zur887
16:01

Niestety, człowiek najbardziej nienawidzi kogoś, na kim mu kiedyś zależało.

— Cassandra Clare "Miasto Szkła"

May 30 2017

zur887
18:08
3260 5a08 500
zapytałem fale
czy będą już zawsze 
nawet jak przestanie
pachnąć cały świat
nic nie powiedziały
popłynęły dalej
na brzegu zostawiając
kamienie mnie i piach
to chyba znaczyło
"tak"
maria h., zdania do czytania

27 maja 2017, tramwaj 10 w Gdańsku
Tags: uploaded
Reposted byzuupa zuupa
zur887
18:07
2789 15de 500
30 kwietnia 2017, Wdzydze Kiszewskie, Poland
18:04
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaoll oll
zur887
18:02
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
zur887
18:02
5023 23aa
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
zur887
18:02
7144 66ff
Reposted frombananaapple bananaapple viaoll oll
zur887
17:56
9470 2b45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl