Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2016

zur887
16:42
Reposted fromtosiaa tosiaa viapuddding puddding
zur887
16:29
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasavor savor
16:01
1882 33d9
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasavor savor
zur887
15:58
9587 e3fc
Reposted fromextraviado extraviado viasavor savor
zur887
15:46
7490 f225
Reposted fromVegelus Vegelus viasavor savor
zur887
15:45
1902 249a
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viasavor savor
zur887
15:43
add a caption
Reposted fromweightless weightless viasavor savor
zur887
15:43
,,Są ludzie, którzy nigdy nie zrozumieją magii zupy. Pokazujesz im swoją, a oni nie mają świadomości, że pokazujesz im więcej siebie, niż stojąc przed nimi nago."
— tak, E, nie rozumiesz
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viasavor savor
zur887
15:43
Spróbuj choć raz wyolbrzymić szczęście zamiast problemu.
Reposted fromja-sowa ja-sowa viasavor savor
zur887
15:43
4769 c4aa 500
Reposted fromkoloryzacja koloryzacja viasavor savor
zur887
15:42
8203 ad74 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viasavor savor
zur887
15:42
15:37
8462 6731 500

feministfeminism:

fotzenueberall:

Today I put some of them all over the city. I thought its a good way to get attention on it.

holy shit

Reposted fromHo-oh Ho-oh viasavor savor
zur887
15:34
Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie.
— Władysław Biegański
Reposted frombezsenna bezsenna viasavor savor
zur887
15:34
zur887
15:34
1755 e3ac 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viasavor savor
zur887
15:32
Czasami nadchodzą wieczory, gdy wszyscy inni są szczęśliwi, a Ty słuchając smutnej piosenki szukasz sensu życia.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viasavor savor
zur887
15:31
3413 7a0d
Reposted fromaammaazing aammaazing viasavor savor

June 29 2015

zur887
18:20
1345 a211 500
Reposted fromministerium ministerium viasavor savor
zur887
18:20
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl